FAQ - Veel gestelde vragen

Uw garanties:

Garantiefonds Reizen
Wij zijn aangesloten bij Garantiefonds Reizen. Het Garantiefonds Reizen zorgt voor de verzekering tegen financiële risico's bij reisorganisatoren en reisbemiddelaars. Het Garantiefonds zorgt er o.a. voor dat u, als consument, geen schade lijdt bij een faillissement. U kunt ons lidmaatschap controleren op www.gfg.be

VVR
Sovjet Reizen is aangesloten bij de 'Vereniging van de Vlaamse Reisbureau's'. De VVR is de beroepsvereniging van de Vlaamse reisbureau's. Indien u uw reis boekt bij Sovjet Reizen bent u zeker dat u uw reis toevertrouwt aan een professional uit de reissector.

Reserveren                                                                                                                                                                           
U kunt uw reis 24-uur per dag boeken via deze website. Wanneer u in de reisbeschrijving van de betreffende reis kijkt, ziet u de knop "Boek deze reis nu online". Wanneer u hierop klikt komt u in een boekingsformulier die u stap voor stap door uw boeking leidt. Vanzelfsprekend kunt u ook uw reis reserveren via onze reserveringsafdeling in Belgie op 03-2817927.

Reissommen
De op deze website gepubliceerde reissommen zijn per persoon en gebaseerd op prijzen, wisselkoersen, belastingen etc. zoals deze bekend zijn in juni 2017 en onder voorbehoud van wijzigingen. Reizen naar het buitenland zijn op dit moment vrijgesteld van BTW. Indien de BTW-voorschriften wijzigen, zullen de prijzen worden aangepast.

Verlengingen
Bij alle door ons aangeboden reizen is het mogelijk een verlenging aan te vragen, indien u dit wenst meldt u dit direct bij uw reservering.

Preferenties en essenties
Indien u bepaalde voorkeuren (preferenties) tijdens uw reservering doorgeeft zal hiermee zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Echter zijn wij afhankelijk van luchtvaartmaatschappijen, hoteliers en kunnen in geen geval een preferentie garanderen. Indien u op medische gronden een wijziging van de door ons aangeboden reisprogramma’s wenst, zoals dieet, rolstoel etc. is er sprake van een essentie (medische noodzaak), deze dient u altijd schriftelijk aan te vragen. Wij zullen onze uiterste best doen om uw essentieaanvraag te honoreren, indien hieraan wordt voldaan, ontvangt u hiervoor een schriftelijke bevestiging. Hiervoor brengen wij € 20,- plus € 5,- communicatiekosten in rekening. Het kan voorkomen dat de hotelier, restauranthouder of een andere dienstverlener kosten in rekening brengt voor de door u verlangde essentie brengt. Pas na overleg met u, wordt uw essentie gehonoreerd.

Boekingsbevestiging en betaling
Na reservering van uw reis ontvangt u doorgaans na 5 dagen uw reisbevestiging met factuur. U wordt vriendelijk verzocht de gegevens te controleren op juistheid. Let u vooral op spelling van de namen, deze dienen overeen te komen zoals vermeld in het paspoort. Indien u één of meerdere onjuistheden constateert neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Reisbescheiden
De nodige reisbescheiden ontvangt u doorgaans een week voor vertrek. De vouchers worden afhankelijk van het land in kwestie, of meegestuurd met de reisbescheiden of door de lokale agent overhandigd. Polissen voor eventuele reisverzekeringen worden met de reisbescheiden meegestuurd. Wij verzoeken u vriendelijk de gegevens te controlen en eventuele fouten direct te melden.

In-de-plaats-stelling
Indien de reiziger niet kan deelnemen aan een reis, is het mogelijk een ander geschikt persoon uw boeking te laten overnemen. De VVR-voorwaarden alsmede de bijzondere Sovjet Reizen voorwaarden zijn hierop van toepassing.

Verzekeringen
Het is aan te bevelen een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten voor uw reis. Een verzekering kan eventuele schade van ziekte, overlijden, ongevallen, verlies/diefstal en zelfs vertragingen dekken. Ga ook na of uw ziektekostenverzekering voldoende dekking biedt in het buitenland, dit is meestal niet het geval. Vraag een van onze medewerkers naar de verzekering die het beste bij uw wensen past of stuur een email naar
info@sovjetreizen.be
Alle verzekeringen die u via Sovjet Reizen afsluit, worden ondergebracht bij Mondial Assistance voor Belgie.

P
rogrammawijziging
Ondanks de uiterste zorg en planning van onze reizen is het mogelijk dat tijdens de reis zich bepaalde omstandigheden voordoen die een wijziging van het programma verlangen. U kunt hierbij denken aan weersomstandigheden, nationale en religeuze feestdagen, staatsbezoeken etc. waardoor programma-onderdelen in een andere volgorde uitgevoerd worden of wij genoodzaakt zijn een alternatief te zoeken. U kunt er vanuit gaan dat wij ons uiterste best doen de oorspronkelijke kwaliteit van de reis te handhaven.

Minimum aantal deelnemers
Sovjet Reizen stelt voor de groepsreizen een minimum aantal deelnemers. Dit aantal staat vermeld bij de reisbeschrijving. Indien er te weinig deelnemers voor de reis zijn, kan de reis helaas niet uitgevoerd worden. Gelukkig komt dit in weinig gevallen voor. Wanneer het wél zo is, dat het minimum aantal niet behaald wordt zullen wij u tijdig informeren en een alternatieve reis bespreken of de reis eventueel omzetten naar een andere datum. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, krijgt u uiteraard de betaalde reissom terug.

Deelnemerslijsten
Veel mensen stellen prijs op een deelnemerslijst, echter verbiedt De Wet Bescherming Persoons-gegevens ons cliëntgegevens aan derden te verstrekken. Hierdoor is het voor ons onmogelijk deelnemerslijsten te publiceren.

Vluchten
Bij alle door Sovjet Reizen aangeboden reizen vliegt u uitsluitend met gerenommeerde luchtvaartmaatschappijen waaronder: Brussels Airlines, Lufthansa, Swiss Air, Austrian Airlines, Scandinavian Airlines, Ukraine International Airlines & Aeroflot.

E-ticket
Alle luchtvaartmaatschappijen waarmee wij samenwerken gebruiken een E-ticket. Dit is, in tegenstelling tot de traditionele tickets, een uitgeprinte boekingsbevestiging met een reserveringsnummer. Dit reserveringsnummer is opgeslagen bij de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. Bij het inchecken toont u deze boekingsbevestiging samen met uw paspoort. Vervolgens ontvangt u zoals gebruikelijk uw instapkaart.

Medicijnen
Neem voor gebruik tijdens uw reis voldoende medicijnen mee. U doet er verstandig aan een kopie van het recept mee te nemen, waarmee u bij de douane kunt aantonen dat het om uw eigen medicijnen gaat. Medicijnen dient u nooit in uw koffers te vervoeren maar ten alle tijden in uw handbagage mee te nemen.

Niet zoals thuis
Een vakantie in het buitenland is niet zoals thuis. Het aantrekkelijke hiervan is dat u in aanraking komt met andere mensen en culturen, een andere taal, gewoonten en eten. Dit is ook iets om bij uw verwachtingen rekening mee te houden, verstandig is dus veel te lezen over uw bestemming. Bij uw reisbescheiden vindt u standaard algemene informatie over de bestemming welke ook te lezen is op onze website.

Niet tevreden
Wij zijn van mening dat de door ons aangeboden reizen van goede kwaliteit zijn. Het kan desondanks gebeuren dat u tijdens de reis op een bepaald onderdeel niet geheel tevreden bent. U dient dit dan zo snel mogelijk te melden bij de verantwoordelijke. Wordt uw ongemak niet naar tevredenheid verholpen dan meldt u dit direct aan de vertegenwoordiger / reisleiding van Sovjet Reizen. Indien u daarna nog klachten heeft, vraagt u om een schriftelijke verklaring van de reisleiding en neemt u direct contact op met ons hoofdkantoor of noodnummer (24h). Dit formulier, met een brief waarin u uw klacht verklaard, dient u binnen 1 maand na terugkomst in België naar ons kantoor op te sturen.

Kwaliteitscontrole
Omdat de kwaliteit van onze reizen voorop staat en de mening van onze reizigers hiervoor belangrijk is zult u bij terugkomst een enqueteformulier aantreffen via de e-mail. U doet ons een groot plezier dit enqueteformulier in te vullen.