Privacy BE

Privacy statement
Sovjet Reizen houdt rekening met uw privacy en zorgt dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens dit voorschrijft. Zodoende stellen wij deze gegevens niet beschikbaar aan derden, behalve ten behoeve van de uitvoering van de door u geboekte reis.

Disclaimer
Sovjet Reizen besteed de grootst mogelijke zorg bij de samenstelling en onderhoud aan haar website. Desondanks kan het voorkomen dat bij het overnemen van gegevens of door technische storingen of andere omstandigheden fouten in de informatie ontstaan of gegevens onvolledig voorkomen. Tevens kan het zijn dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Sovjet Reizen is niet aansprakelijk voor de eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door Sovjet Reizen gecreëerde site. Aan de op deze website aangeboden diensten- en informatie kunnen geen rechten worden ontleend, en de gepubliceerde informatie wordt geheel op eigen risico gebruikt.
Alle op deze site gepubliceerde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten. Indien de prijs in een boeking niet overeenkomst met de werkelijke prijs dan zal de klant hierover binnen 72 uur op de hoogte gesteld worden.
De Algemene Reisvoorwaarden Geschillencommissie Reizen alsmede de Sovjet Reizen Bijzondere reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen.

© Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder voorafgaande toestemming van Sovjet Reizen worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, of fotografisch.

Contactgegevens
Indien u vragen heeft over onze website, kunt u contact met ons nemen. Bel naar 03-2817927 of u kunt een e-mail sturen naar info@sovjetreizen.be. Tevens kunt u een brief sturen naar:
Sovjet Reizen
Isabellalei 3 bus 10
2018 Antwerpen